Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

2. Vrijstelling infrastructuurlasten

Beschrijving problematiek

Het betalen voor het gebruik van onze verkeersinfrastructuur door alle weggebruikers in functie van de afgelegde afstand en niet meer alleen door de Belgen op forfaitaire basis via de verkeersbelasting, wordt aanzien als een oplossing om de problematiek van de congestie op onze wegen te helpen oplossen. Hiervoor worden verschillende formules voorgesteld gaande van een vignet tot het electronische rekeningrijden.

Wel wordt gesteld dat dergelijk stelsel geen bijkomende kosten mag inhouden voor de belastingbetalers tegenover het huidige regime van de verkeersbelasting. Dit houdt in dat touringcars, die op dit ogenblik de enige voertuigen van collectief personenvervoer over de weg zijn, die verkeersbelasting betalen ook onder deze regeling verder zouden moeten blijven betalen. Dit betekent het behoud en meer dan waarschijnlijk zelfs de verzwaring van een concurrentiŽle handicap tegenover de andere vervoermiddelen.

Vooropgestelde oplossing

De definitieve en permanente vrijstelling van alle voertuigen van collectief personenvervoer over de weg - dit zijn zowel de touringcars als de lijnbussen, de schoolbussen of de voertuigen voor werkliedenvervoer - van iedere vorm van infrastructuurlasten, vertegenwoordigt een politieke daad tot omzetting in de praktijk van de vaak geuite wil tot promotie van dit collectief vervoer. Dergelijke beslissing is heel goed mogelijk zoals voorbeelden in het buitenland bewijzen. Zo worden touringcars vrijgesteld van de betaling van de Maut in Duitsland. Ook in Londen moeten touringcars de congestion charge niet betalen.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

Door alle voertuigen van collectief personenvervoer over de weg vrij te stellen van iedere vorm van infrastructuurlasten, bekomen deze voertuigen een competitief voordeel en verhoogt hun aantrekkingskracht tegenover de personenwagen. Het intensiever gebruik van deze voertuigen zorgt voor een betere doorstroming daar een bus/car gemiddeld 30 personenwagens vervangt en voor een aanzienlijke ruimtebesparing daar hij slechts de ruimte van 3 autoís inneemt!.

Economisch gezien is dit misschien verantwoord maar het negeert volledig de talrijke troeven van autobussen en touringcars. Het intensiever gebruik van deze voertuigen zorgt voor een betere doorstroming door het verkeer daar een bus gemiddeld 30 personenwagens vervangt en slechts de ruimte van 3 inneemt, een aanzienlijke ruimtebesparing! Bovendien houdt deze oplossing een belangrijke vermindering van het brandstofverbruik en dus ook van de CO2-uitstoot in daar het gemiddeld verbruik van een bus om een passagier over 100 km te vervoeren slechts 0,5 l bedraagt.

Ook heeft dergelijke verschuiving een positieve invloed op de verkeersveiligheid:statistieken tonen aan dat autobussen en touringcars het veiligste vervoermiddel zijn. Tevens dient benadrukt dat deze voertuigen het minste geluid genereren van alle collectieve vervoermiddelen. Kortom, de vrijstelling van alle voertuigen van collectief personenvervoer over de weg van iedere vorm van infrastructuurlasten betekent investeren in duurzame mobiliteit. En de kost van deze operatie is heel beperkt: 2 miljoen euro!


terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising