Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

3. Collectief personeelsvervoer

Beschrijving problematiek

Het thema 'Mobiliteit' is niet meer weg te denken uit de actualiteit. De alsmaar dichtslibbende wegen veroorzaken een aanzienlijke economische meerkost voor de bedrijven. Werknemers staan uren in de file, komen te laat en reeds gestresseerd aan op het werk... Het woon-werkverkeer is een belangrijke oorzaak van verkeerscongestie. Bedrijven en hun werknemers zien hoe langer hoe meer in dat het zo niet verder kan.

Het collectief personeelsvervoer heeft de laatste jaren in de globale personenvervoersector aan belang ingeboet. Uit de resultaten van de federale Diagnostiek Woon-werkverkeer, blijkt dat het collectief personeelsvervoer onvoldoende aan bod komt in het woon-werkverkeer. Er dienen bijgevolg bijkomende maatregelen getroffen te worden om het duurzaam woon-werkverkeer door middel van collectief personeelsvervoer te bevorderen.

Vooropgestelde oplossing

De volgende bijkomende maatregelen worden voorgesteld:

 • promotie en sensibilisering: de troeven van het collectief bedrijfsvervoer moeten t.a.v. de gebruikers en de bedrijven worden uitgespeeld;
 • inplanting bedrijven en locatiebeleid: een mogelijke oplossing voor die bedrijven die niet nabij een openbaar vervoerknooppunt gelegen zijn, is het complementair maken van het collectief personeelsvervoer en het openbaar vervoer (als voor- en natransport). Dit vergroot de reikwijdte van de stations naar de werkplaats toe. Niet alleen hoogwaardig openbaar vervoer is dus van belang, maar ook de aanwezigheid van degelijk voor- en natransport;
 • het verbeteren van de faciliteiten voor collectief personeelsvervoer o.m. via kwalitatieve haltes en een degelijk parkeerbeleid. Het beheren van de aanwezige parkeerruimte is een zeer effectieve maatregel om werknemers te ontmoedigen om met de auto te komen. Het parkeerbeleid kan er eveneens in bestaan voorrang te verlenen aan voertuigen voor collectief personeelsvervoer;
 • de onvoorwaardelijke toegang tot de busbanen voor voertuigen ingezet voor collectief personeelsvervoer;
 • het verplicht maken van het opstellen van bedrijfsvervoerplannen voor bedrijven van een zekere omvang;
 • de verbetering van de fiscale maatregelen m.b.t. het collectief bedrijfsvervoer. Door de ontoereikendheid van deze maatregelen is voor de werkgever de kost van het organiseren van collectief bedrijfsvervoer vaak te hoog waardoor het (zoals blijkt uit de federale diagnostiek) een te kleine rol speelt in het woon-werkverkeer.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

Indien het collectief personeelsvervoer een grotere rol speelt in het woon-werkverkeer, zal het bijdragen tot een vermindering van de congestie.

De troeven van het bedrijfsvervoer zijn de volgende:

 • veiligheid
 • voordeel fiscale aftrek 120 %
 • minder stress werknemers tijdens traject van/naar werk
 • mogelijk sociaal contact met andere collega’s
 • vermindering kans op arbeidsongevallen
 • bijkomende aantrekkelijkheid voor het bedrijf
 • prijsargument: bij individueel vervoer privé-wagen worden niet alle kosten in beschouwing genomen.


terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising