Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

8. Vrijstelling sociale lasten op onproductieve uren

Beschrijving problematiek

De chauffeurskost vertegenwoordigt de helft van de kostprijs van touringcarbedrijven. Niet alleen het niveau van de verloning speelt een belangrijke rol maar ook de hoogte van de sociale lasten. Daar de Europese regelgeving het grondgebied van de 27 lidstaten als één entiteit beschouwt met een volledige vrijmaking van de touringcaractiviteit, vergelijken opdrachtgevers niet alleen de prijzen uit eigen land maar ook buiten de grenzen. Op dit vlak kampen de Belgische touringcarbedrijven met een aanzienlijke handicap. Het gevolg hiervan op de markt van internationale reizen zoals Europa-tours met overzees clienteel, is dat onze bedrijven die traditioneel de personenvervoerders van Europa waren (wegens de centrale ligging tegenover de toegangspoorten tot het vasteland zoals Oostende en Calais) die markt quasi volledig verloren hebben eerst aan de Zuideuropeanen en daarna aan vervoerders uit de nieuwe lidstaten.

Vooropgestelde oplossing

Het autocartoerisme bestaat per essentie uit verschillende bezoeken en activiteiten per dag met overbruggingstrajecten ertussen. Tijdens deze bezoeken en activiteiten van de passagiers beschikt de chauffeur vrij over zijn tijd. Deze periodes worden trouwens niet als arbeidstijd beschouwd door de reglementering op de arbeidstijd. Deze onproductieve uren vrijstellen van de betaling van sociale lasten zal de competitiviteit van de Belgische touringcarbedrijven aanzienlijk verbeteren op de Europese markt.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

De vrijstelling van de betaling van sociale lasten op de onproductieve uren van de touringcarchauffeurs zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op het internationale concurrentievermogen van de Belgische touringcarbedrijven. Hierdoor kunnen de opdrachten die nu toevertrouwd worden aan buitenlandse bedrijven, opnieuw uitgevoerd worden door Belgische touringcars. Deze verhoging van de activiteiten gaat gepaard met een toename van de tewerkstelling in ons land. Bovendien dient ook opgemerkt dat er niemand beter geplaatst is als de Belgische ondernemers en chauffeurs om de nadruk te leggen op onze toeristische troeven en programma’s voor te stellen en uit te werken waarbij overzeese toeristen deze schatten kunnen ontdekken, wat een belangrijke bron aan activiteiten, jobs en inkomsten voor de economie van ons land vertegenwoordigt.


terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising