1 bus/car = 30 auto's
 

Slim op weg

Bussen en autocars zijn het vervoermiddel van de toekomst.

Ze staan immers garant voor een verantwoorde en duurzame mobiliteit voor iedereen. Hoog tijd dus om te investeren in deze vorm van gemeenschappelijk transport, want alleen zo kunnen we samen gaan voor een mooie toekomst!

alles over de campagne

Aandachtspunten

1.

Gelijke fiscale behandeling van de verschillende vervoermodi

De ongelijke fiscale behandeling van de verschillende collectieve vervoermodi beÔnvloedt de keuze van de consument. Hierdoor wordt hij ertoe aangezet om beslissingen te treffen op basis van zuiver financiŽle overwegingen... lees verder


2.

Vrijstelling infrastructuurlasten

Het betalen voor het gebruik van onze verkeersinfrastructuur door alle weggebruikers in functie van de afgelegde afstand en niet meer alleen door de Belgen op forfaitaire basis via de verkeersbelasting... lees verder


3.

Collectief personeelsvervoer

Het thema 'Mobiliteit' is niet meer weg te denken uit de actualiteit. De alsmaar dichtslibbende wegen veroorzaken een aanzienlijke economische meerkost voor de bedrijven... lees verder


4.

Toegang tot het beroep geregeld en bijzonder geregeld vervoer

Op 01/07/07 is het federale KB van 21/04/07 dat de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg regelt, in werking getreden. Als gevolg hiervan ontstond een juridisch vacuŁm... lees verder


5.

Erkenning van de specificiteit van de touringcar in het verkeersreglement

Het Belgisch verkeersreglement houdt geen rekening met de specificiteit van de touringcar en schakelt hem gelijk, voor een ganse reeks maatregelen, met de andere voertuigen die op onze wegen rijden... lees verder


6.

Gebrek aan autocarparking in de steden

In talrijke steden is er een schrijnend gebrek aan ontvangstinfrastructuur voor touringcars zowel in de onmiddellijke nabijheid van toeristische bezienswaardigheden als van andere voor groepstoerisme belangrijke plaatsen... lees verder


7.

Afschaffing 'maximumfactuur'

De invoering van de maximumfactuur in het Vlaams kleuter en lager onderwijs leidt tot een vermindering met 15% van de verplaatsingen per touringcar of het nu om daguitstappen, ritten naar buitenschoolse activiteiten... lees verder


8.

Vrijstelling sociale lasten op onproductieve uren

De chauffeurskost vertegenwoordigt de helft van de kostprijs van touringcarbedrijven. Niet alleen het niveau van de verloning speelt een belangrijke rol maar ook de hoogte van de sociale lasten... lees verder


9.

Administratieve vereenvoudiging wetgeving bijzonder geregeld vervoer

Op basis van de huidige reglementering m.b.t. het bijzonder geregeld vervoer moet de vervoerder zijn overeenkomst met de opdrachtgever versturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap... lees verder

Beluister de radiospot

Jean Wyns

Jean Wyns interview

ALGEMEEN VOORZITTER FBAA

"Op het vlak van milieuzorg hebben bussen en touringcars een enorme stap vooruit gezet!"

lees getuigenis

Filip Van Hool

Filip Van Hool interview

BUSBOUWER VAN HOOL

"Als onafhankelijk constructeur hebben wij het voordeel om de beste technologiŽŽn aan mekaar te koppelen om zo de uitstoot nog te verlagen."

lees getuigenis

Contact

FBAA
Dobbelenberg
Metrologielaan 8
1130 Brussel
yves.mannaerts@fbaa.be

 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising